Gillix Zafira
MH - Forshaga BK 2008-05-10

Moment 1 2 3 4 5
1a KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b
KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a
LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktiv Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b
LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c
LEK 1
Dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
3a
JAKT
Förföljande
Startar inte. Startar, men avbryter. Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b
JAKT
Gripande
Nonchalerar föremålet/ springer ej fram. Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, Behåller föremålet i minst 3 sek.
4
AKTIVITET
Är ouppmärksam ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a
AVST. LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b
AVST. LEK
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a och 2:a del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a och 2:a del.
5c
AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d
AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar
intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot. Släpper ej.
5e
AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men bryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASK.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASK.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan sluta med bett.
6c ÖVERRASK.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går ej fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d ÖVERRASK.
Kv. rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet vid tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASK.
Kv. intresse
Inget intresse. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i/lek mot overallen vid 2 eller flera passager.
7a LJUDKÄNS.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNS.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c LJUDKÄNS.
Kv. rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vi någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet vid tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNS.
Kv. ntresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i/lek mot skramlet vid 2 eller flera passager.
8a
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hot-beteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
8c
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d  
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid. Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figurant erbjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a
LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker aktivt mycket, startar mycket snabbt.
9b
LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10
SKOTT

 

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgår till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.

top